نیروی اعزامی از بابل به پادگان هفت تپه که محل استقرار نیروهای لشکرکربلا ( مازندران) بود، رسید و اطراق کرد و منتظر فرمان برای اعزام به خط مقدم شد.

دکمه بازگشت به بالا