هجوم گسترده دشمن به استعداد 13 لشکر از منطقه شمال خرمشهر و جنوب اهواز شروع شد. توان به کار گرفته‌شده

دکمه بازگشت به بالا