هلی کوپترها یکی پس از دیگری فضای منطقه جنوب را در می نوردند. خلبان “کورش فاتح”

دکمه بازگشت به بالا