هوا داشت تاریک می شد و صدای گلوله ها آرامش طبیعت را به هم زده بود .

دکمه بازگشت به بالا