واژه جنگ ناخودآگاه ذهن ما را به سمت 8 سال دفاع مقدس می‌برد، چقدر متناسبند واژه‌ها با شرایط زمان جنگ، به

دکمه بازگشت به بالا