ولین روز فروردین سال 1366 ساعت هشت و بیست دقیقه صبح سال‌تحویل شد. بهروز بیات نویسنده داستان‌ها و ماجراهای «قاسم» آن روز شانزده سال داشت.

دکمه بازگشت به بالا