و آتش چنان سوخت بال و پرت را، كه حتّی ندیدیم خاكسترت را

دکمه بازگشت به بالا