پس از عمليات كرخه نور احساس شده بود كه دشمن آماده پاتك است، بچه‌هاي تخريب تعدادي مين ضد تانك ام 19 بيشتر

دکمه بازگشت به بالا