پيرمرد روستايي آموزش نديده اي همراه كمك هاي مردمي به منطقه آمده بود به اصرار مانده بود و به نيروهاي رزمي خدمت

دکمه بازگشت به بالا