کسی که بچه‌های هیئت‌گردان یا دسته به او می‌بالیدند و به وجودش افتخار

دکمه بازگشت به بالا