گفتم مي‌شنوي چه آهنگ حزيني دارد ؟ گفت: آري اين صداي … است كه مي‌خواند. گفتم: نه

دکمه بازگشت به بالا