یدالله یوسفی در سال 44 و در بخش رامند مربوط به دانسفهان قزوین متولد شد. تا سال 63 به عنوان بسیجی و با مسئولیت کمک

دکمه بازگشت به بالا