یکی از نیروها از نگهبانی که برگشت، پرسیدم: «چه خبر؟»

دکمه بازگشت به بالا