یک روز آقایی یک بسته چای آورد و گفت: “برای جناب سروان شیرازی آورده‌ام. ” وقتی علی آمد، پرسید: “مادر این چیست؟

دکمه بازگشت به بالا