‍ والفجر 8 مجروح شده بود . برده بودنش یکی از بیمارستان های شیراز . حافظه اش رو از دست داده بود . کسی رو نمیشناخت حتی اسمش رو هم فراموش کرده بود.

دکمه بازگشت به بالا