19/11/61- دیروز عملیات با رمز مقدس «یا الله، یا الله، یا الله» آغاز شد

دکمه بازگشت به بالا