27تیرماه 1367 ایران قطعنامه 598 را پذیرفت اما ارتش صدام در 31 تیرماه باز به مرزهای ایران تجاوز كرد و از منطقه جنوب به سمت خرمشهر و اهواز پیشروی كرد.

دکمه بازگشت به بالا